STRYD DUO NEXT GEN - snímač bežeckého výkonu

NOVINKA

Snímač bežeckého výkonu STRYD DUO Next Gen

STRYD DUO Next Gen je dvojica patentovaných snímačov bežeckého výkonu, ktoré rozširujú možnosti zariadenia o duálnu priestorovú analýzu pohybu a sledovanie rozdielov v pohybe ľavej a pravej časti tela.

Otvorí sa v novom oknemove-cycles.comSnímač bežeckého výkonu STRYD DUO Next Gen

Pôvodná funkcionalita všetkých wattových a rozširujúcich metrik je zachována a pre každú nohu zvlášť umožňuje sledovať:

  • dobu kontaktu so zemou
  • vertikálne porovnávacie ukazovatele
  • vertikálnu osciláciu
  • recykláciu dopadovej energie (Leg Spring Stifness)
  • vplyv dopadovej energie na skelet bežca

Zcela nová sada funkcií STRYD Footpath potom prináša unikátnu možnosť zachytiť dráhu chodidla v 3D priestore a vykonávať podrobnú analýzu zmien v bežeckej kroku v čase.*

Možnosti využitia tejto technológie sú prakticky nekonečné a môžu sa hodiť napríklad v týchto prípadoch:

  • Návrat po zranení: možnosť detailného sledovania jemných zmien v došlape a dráhe chodidla počas rekonvalescencie.
  • Kvantifikácia únavy: možnosť sledovať prejavy únavy v biomechanice bežca, pre optimálnu tréningovú dávku a stratégiu.
  • Obuv: možnosť sledovať rozdiely medzi bežeckou obuvou a vplyv konkrétnej boty na biomechaniku bežca.
  • Výkonnosť: vizualizácia dráhy chodidla pre rôzne výkonnostné fázy a jeho odraz do bežeckého prejavu.
  • Bežecká abeceda a drilly: kvantifikácia vplyvu špecializovaných bežeckých cvičení na konkrétne zlepšenie techniky bežca.

Táto služba bude pre používateľov systému STRYD DUO sprístupnená v novembri 2023.

STRYD DUO Next Gen umožňuje veľmi efektívne riadenie tréningu, okamžitú kontrolu správnej intenzity intervalov a objektívne hodnotenie vplyvu tréningového zaťaženia na organizmus. Týmto spôsobom zabraňuje nežiaducemu preťaženiu pohybového aparátu a eliminuje tak nebezpečenstvo zranení.

Jedná sa o štvrtú generáciu tohto zariadenia, ktorá ako jediná na svete dokáže rozpoznať a vyhodnotiť vplyv (proti)vetra na bežecký výkon. STRYD analyzuje a berie do úvahy nielen rýchlosť (tempo), bežeckú techniku (kvalitu dopadu a odrazu) či sklon svahu, ale aj protivietor či podporu vetra v zátylku. Umožní vám veľmi presne odhadnúť a kvantifikovať aj pomoc vodiča pred vami.

STRYD DUO Next Gen je takmer dokonalým nástrojom pre každého bežca, ktorý chce zlepšiť svoj výkon a vyhnúť sa zraneniam.

469,00 €