Od 25. apríla 2016 výhradný predaj pre Slovensko.

Prvý hrudný pás na svete vyhodnocujúci bežecké a behu podobné športové aktivity vo WATT jednotkách.

Od 21.marca 2016 výhradný dodávateľ pre Slovensko a Česko.

Plávanie nebolo nikdy jednoduchšie!

Dýchanie vo vode pri plávaní v bazéne, alebo v mori, voľnejšie, ako kedykoľvek predtým!

AMEO POWERBREATHE je inovatívne športové vybavenie pre všetkých, ktorí milujú plávanie.Je jedno, či si začiatočník, alebo profesionál. Potrebuješ sa zdokonaľovať a posúvať svoje limity.

Bez ohľadu na to, ako dlho plávaš,s AMEO POWERBREATHER sa dopracuješ k vynikajúcej plaveckej technike jednoduchšie.

S AMEO POWERBREATHER sa vám dostane vždy pri dýchaní toľko čistého  vzduchu, koľko potrebujete.

CO2 vydychujete priamo do vody, ako potápač. A to je len jeden rozdiel a posun v technológii oproti doteraz používaným šnorchlom. 

A ten nádherný dizajn....

To je AMEO POWERBREATHER

Distribúcia pre Slovensko a Česko.

Oficiálna stránka výrobcu tu https://www.powerbreather.com/

 

 

 

 

POWERTAP a CYCLEOPS

Základné princípy POWERTAP v tréningu a pretekoch:

Hodnota systému POWERTAP pre tréningu cyklistov je v jednoduchom fakte, že okrem bežných cyklistických parametrov dokáže presne zaznamenávať a zobrazovať okamžitý výkon vynakládaný svalmi počas jazdy na biku. Poskytuje objektivný pohľad na vašu okamžitú výkonnosť. Výkon svalov meraný v jednotkách WATT je to ,čo vám umožňuje ujsť v kopci súperovi, rýchlejšie zajazdiť časovku, či vyhrať špurt. Výkon svalov při tepovej frekvencii je objektivný ukazovatel vašej kondície.

Iba tep, rychlost, sklon terénu, povětrnostně podmínky a iné subjektívne pocity, sú iba sekundárne parametre vášho výkonnu.

Výhody:

1.Presné dávkovanie zaťaženia /efektivita tréningu/

Z tvrdenia " trénujem 650km týždenne " možno len usúdiť , že daný adept bude pravdepodobne v dobrej kondícii , ak takúto dávku skutočne prejde . Nič to však nehovorí o jeho súčasnej výkonnosti a už vôbec nie o prípadnom zlepšení od minulého týždňa . To čo robí tréning efektívnym je jeho cielená intenzita . Iba správna veľkosť dávok v správnej intenzite vedie k želaným cieľom. Všetky ostatné cesty sú z väčšej či menšej časti naplnené neefektívnym tréningovým časom , inými slovami iba  navždy premrhaným tréningovým úsilím bez vytúženého výsledku alebo dokonca s nežiaducim efektom . Intenzita a skladba tréningových dávok , ak sa bavíme o výkonnostný cyklistike , je teda dôležitejším parametrom k rastu výkonnosti než samotné trvania tréningových dávok . Odtiaľ ale jednoducho vyplýva , že objektívne monitorovanie intenzity tréningu je pre rast výkonnosti kritickým predpokladom . Počas posledných rokov sa význam intenzity dávok dostal teda po zásluhe do popredia záujmu športovcov , najmä potom zásluhou značného rozšírenia meračov tepovej frekvencie . Problém ich popularizácie ale spočíva v tom , že mnohí športovci ( ale aj niektorí tréneri ) časom uverili , že hladina srdcového tepu je jediným indikátorom intenzity zaťaženia športovcov a dokonca aj jeho výkonnosti . Hoci sledovanie úkazu aký má intenzita záťaže počas jazdy vplyv na srdcový tep športovcov a spätné usudzovania na veľkosť jeho záťaže nie je vôbec zlý indikátor , časom došlo bohužiaľ k zámene príčiny a následku , teda akoby tepová frekvece nebola sekundárnym prejavom intenzity zaťaženia , ale zaťažením samotným .

Množstvo vedeckých štúdií aj praktických skúseností profesionálnych tímov dokazuje , že tým najpresnejším spôsobom ako predpisovať a monitorovať intenzitu zaťaženia samotnú je však práve meranie okamžitého výkonu svalov športovcov počas jazdy , pretože tento spôsob je odbremenený od všetkých kompromisov spôsobených odhadom zaťaženia pomocou sekundáních parametrov tréningu ako je jeho dĺžka trvania , prejdená vzdialenosť , rýchlosť alebo práve hladina srdcového tepu . Presnosť stanovenia objektívneho zaťaženie športovcov má potom priamy vplyv na efektivitu jeho tréningu . Rozšírenie tréningového modelu o dimenziu výkonu je už dlhší čas známym a dobre prepracovaným systémom , ktorý väčšinou používa metódu tzv.kritického výkonu ( symbolicky sa dá táto metodika vzdialene prirovnať k prahovým hladinám tepovej frekvencie ) .

Súvisiace snaha o maximalizáciu efektu tréningu vynára do popredia nielen v prípade profesionálov , ale možno ešte viac v prípade amatérskych športovcov , ktorí majú na " svoj ​​tréning " vyhradené väčšinou len obmedzené množstvo času a je teda pre nich kľúčovou otázkou vedieť z minima času získať maximálny prírastok výkonnosti .

 

2.Distančný trénink

Iným príkladom , kde je monitorovanie výkonnosti športovca a objektivizácie vplyvu zaťaženia na jeho rast veľmi potrebné je dnes veľmi populárny dištančné tréning , čiže " koučovanie po internete " . Väčšina trénerov bude zrejme súhlasiť s tvrdením , že len veľmi ťažko sa dajú predpisovať špecifické tréningové dávky športovcom , ktorého nemá možnosť osobne sledovať pri jeho dennodenných prejavoch a veľmi problematicky môže potom vychádzať aj hodnotenie úspešnosti tejto spolupráce . Určitým kritériom samozrejme sú výsledky či kontrolné testy športovcov , ale tie sú veľmi oneskorené ( už býva neskoro robiť korekcie ) a navyše v sebe integrujú aj ostatné zručnosti športovcov ( vrátane napríklad techniky jazdy ) . Východiskom je tu opäť možnosť prakticky denne objektívne merať jeho momentálnej výkonnosť a prejav ( odolnosť na danú intenzitu zaťaženia ) . Pokiaľ sa teda bavíme o výkonostných fyzických predpokladoch a cielené prácu na ich zlepšenie , potom sa zrejme bez meranie výkonnostných parametrov ( CP1 * , CP6 , CP12 , CP30 , alebo im podobných ) pri serióznu prácu trénera prakticky nedá obísť . Úplne nezastupiteľnú úlohu potom zohráva štúdium výkonnostných parametrov zverenca pri pretekoch , z ktorých sa dá veľmi dobre usúdiť na jeho SÚČASNÉ nedostatky a zamerať ďalší tréning práve týmto smerom - paradoxne má tak tréner v pokoji svojej kancelárie zo záznamu výkonnostný a tepovej krivky väčšinou viac a úplne objektívnych informácií ako keby sledoval svojho zverenca po celý závod v priamom prenose .

 

3.Objektívne posúdenie výkonnosti

Výkonu svalov cyklistov pri danej tepovej frekvencii vo Wattoch alebo ešte lepšie táto hodnota vztiahnutá na kilogram "čistej váhy" športovcov (W / kg) je úplne objektívnym znamením do ktorej výkonnostnej kategórie svojimi fyzickými predpokladmi športovec patrí. Tabuľka "výkonnostného profilu cyklistov", ktorá je výsledkom niekoľkoročného výskumu Dr.Coganna dáva veľmi jednoznačnú a merateľnú odpoveď ako sa líši jazdec kategórie Elite od potenciálneho majstra sveta. Stačí mu k tomu štyri kritické hodnoty výkonu vo W / kg pri 5s, 1min., 5min. a 20 min. zaťaženie. So systémom PowerTap sa môžete do svojej kategórie zaradiť jednoducho aj vy a nepotrebujete k tomu absolvovať jediný závod, jediné vyšetrenie. Navyše budete ihneď vedieť čo je vašou prednosťou či slabinou (šprint, časovka, nástup, atď) a akým spôsobom sa denne blížite alebo naopak vzdiaľujete vysnívané kategórii svojej fyzickej výkonnosti.

4.Monitoring účinnosti tréningových dávok

Jedna z najvďačnejších funkcií systému PowerTap je priamy motivačný efekt . Asi mi dáte za pravdu , že ak bezprostredne vidíte prínos toho čo robíte , nikto vás nemusí do tréningu príliš pobádať . Je to veľmi vďačná téma . PowerTap má tú možnosť nastaviť nekompromisné zrkadlo vašej okamžitej výkonnosti a to aj v jednom jedinom parciálnym parametra . Ak je vaším cieľom vylepšiť si napríklad šprintérske nástupy a venujete  sa tejto príprave cielene celý týždeň , potom po dňoch zaslúženého odpočinku sa hodnota CP0 , 2 rozhodne pohne a vy si novú hodnotu plne vychutnáte . Ak si dokonca urobíte svoj ​​" osobák " , môžete sa s pokojným svedomím zamerať na inú oblasť a viete , že budúci šprint už nikomu tak ľahko nedarujete . Ak sa naopak vytúžená hodnota ani nepohne , zrejme nie je niečo v poriadku .Táto záležitosť je o to zaujímavejšia , že cyklistika je šport kde je potrebné rozvíjať celú škálu zručností od šprintu cez hodinovú časovku alebo napríklad 200km etapu . Z tohto pohľadu to majú napríklad plavci o dosť jednoduchšie . Jednak skáču do relatívne stále rovnakého bazéne ( rovnaké podmienky , žiadny protivietor či nekvalitné cesty ) jednak majú svoju disciplínu často dopredu vytipovanú ( napríklad 100 a 200 m znak ) . Overenie účinnosti tréningových dávok je potom pomerne jednoduché - skoč do bazéna a zaplávaj na svojej trati o 2 sekundy lepší čas a všetko je v poriadku , ak nie - niečo je zle . Pre cyklistu je v tomto prípade zmeranie konkrétneho výkonového parametra CP prakticky jedinou možnosťou , pretože je tak schopný odtieniť všetky vplyvmi okolitého prostredia , vrátane iného profilu kopca , tréningového stroja či protivetre a poskytnúť tak verný obraz o svojom zlepšení .

5.Optimalizácia kadencie šlapania a posedu

Potom čo sa svojím frekvenčným šliapaním vysmial 6 násobný víťaz veľkej Tour Lance Armstrong všetkým silovým školám , je možná na čase si priznať , že hrubá sila nie je všetko . Tých , ktorí si teraz v duchu hovoria , že je to popretie princípu tréningu pomocou kritického výkonu budeme ale musieť sklamať . Práve naopak . Výkon cyklistov je daný jeho silou svalov ktorá pôsobí na pedál vynásobenej dráhou ktorú ktorú opíše tento pedál za jednotku času . A práve v tomto súčinu je Lance fenomenálne . Samotná sila je ničím , ak nie je podložená efektivitou šliapania , tj solídnou kadenciou . Svoju fenomenálny Wattáž , ktorú Lance dosahuje v uvedenom súčinu sily a rýchlosti najmä nevídanou kadenciou aj v tých najťažších pasážach etáp doslova valcuje všetkých svojich súperov . Čo z toho vyplýva pre majiteľov PowerTap ? Ak si napríklad naladíte zaťaženie blízko prahu vášho výkonu a budete skúšať mierne meniť kadenciu šliapania , pri dosiahnutí najnižšej hladiny tepovej frekvencie pre daný výkon jednoducho zistíte vašu špecifickú optimálnu kadenciu . Teda optimálnu dynamiku pohybu vašich svalov pre efektívne využitie vášho silového potenciálu . A vzhľadom k tomu , že posledné výskumy ukazujú , že vyššia kadencia je v kopcoch trvácnejšie devíza ako vyššia sila , môžete sa pokúšať cieleným tréningom vašu súčasnú optimálnu kadenciu posúvať nahor (najlepšie samozrejme pri zachovaní či ďalším vylepšenia vašich silových parametrov ) . Rovnakým spôsobom sa dá nájsť aj optimálny posed , dĺžka kľučiek , poloha sedla a podobne .

6.Závodné využitie kritických údajov /CP krivka/

Heiko Salzwedal ​​, tréner Austrálskeho cestného tímu a okrem iného aj strojca úspechu fenomenálnych Britských dráharov okrem iného uviedol : " Praktické využitie priameho merania výkonu cyklistov malo na cyklistiku obrovský vplyv , dobre viditeľný na pokroku vo svetových rekordoch v časovkách a dráharských disciplínach . Mohli sme si totiž jednoducho spočítať , koľko Wattov presne musí cyklista vyvinúť , aby prekonal konkrétnu časovú métu . Potom už bolo celkom jednoduché zamerať na dosiahnutie tejto výkonovej hranice konkrétny tréningový plán napriklad u nášho družstva pre stíhačku na 4000m " . Uvedené pravidlo ale platí aj obrátene , pomocou CP krivky si môžete jednoducho spočítať , aký maximálny výkon si môžete dovoliť produkovať po stanovenú dobu . Teda v prípade časovky si naplánujete dopredu optimálnu intenzitu a nestane sa že by vám predčasne " došlo " , alebo že naopak neodovzdáte všetko čo vo vás v danej chvíli je . Zlepšenie v časovke z jazdy podľa vopred stanovenej Wattáže môže byť naozaj dramatické .

Informácie o COMPEX

Použitie elektrického napätia pri stimulácii nervového systému a vyvolanie zodpovedajúcej svalovej reakcie je jednoduchý a overený princíp preverený neikoľkoročným výskumom a vývojom.

Švajčiarska firma COMPEX je od začiatku tohto oboru v športovej a športovo - rehabilitačnej oblasti svetovou jednotkou.Jej produkty sú povestné svojou kvalitou a spoľahlivosťou.Špičkové výskumné oddelenia, ktoré sa podiaľajú na vývoji tejto firmy dosialhli pri produktoch COMPEX veľmi presného, účinného a bezpečného zacielenia účinkov elektrostimulácie. To je bezkonkurenčná prevaha firmy COMPEX v danom odvetví.

Vďaka spoločnosti COMPEX sa tak stala elektroterapia neoddeliteľnou súčasťou rehabilitačných plánov a je uznávanou a overenou metódov ako vo svete medicíny, tak vo svete športu.Zázemie seriózneho vedeckého výskumu spolu s detailnou znalosťou fiziologie a neustálym technologickým pokrokom teraz dovoluje každému veľmi pohodlne a bezečne využívať elektrostimuláciu priamo v pohodlí svojho domova, alebo kdekoľvek na cestách.

História projektu

Compex je švajčiarska značka, ktorá si vybudovala bezkonkurenčné skúsenosti po dobu viac,ako 20 rokov v oblasti fyzioterapie, liečby bolesti a športovej prípravy.Za roky práce,výskumu a predaja produktov COMPEX, sa ako stala valjkovou loďou v oblasti eletrostimulácie.Stala sa podstatou práce elektroliečby v zdravotníctve a športe.

Aktuálne je COMPEX najznámejšia elektrostimulačná technika pre fyzickú prípravu, svalovú regeneráciu, prevenciu zranení a liečbu bolestí.

COMPEX stimulátory pratria do kategórie zdravotníckych pomôcok triedy II. a spĺňajú požiadavky európskej lekárskej normy 93/42 EEC.

Vďaka COMPEX je dnes elektrostimulácia k dispozícii vždy,keď to potrebujete.Jej účinky sú preukázateľné.ako pri svalovej regenerácii, rehabilitácii,zlepšovaní sily a kondície, prevencii zranení, tak pri odstraňovaní a napomáhaniu regenerácie pri bolestivých prejavoch.možnosti produktov COMPEX sú naozaj obrovské a v mnohých smeroch neexistuje dnes účinnejší, lacnejší a pohodlnejší spôsob, ako práve elektrostimulácia COMPEX.

 

Informácie o POWERBREATHE

Rok 1990.Profesor Alison McConnell. Čas a osoba,ktoré začali éru cvičenia dýchania inspiračného svalstva pomocou POWERBREATHE.

 

Profesrom McConnell,ako bývalý veslár, začal svoju vedeckú prácu v oblasti dýchania a jeho významu,nielen v medicíne pri chorobných stavoch,ale aj pri športe.

Stavy,ako nemôcť sa nadýchnuť,nevládať pri športe, pálenie pri dýchaní pri námahe,športovci s astmou,alergiami.to všetko boli dôvody,prečo sa začal výskum s cieľom pomôcť nielen chorým ľuďom s dýchacími potiažami.Vznikla druhá cieľová skupina.Zdraví ľudia,športovci.Všetci,ktorí si uvedomujú,aké je dýchanie dôležité.Dýchanie a kapacita pľúc výrazne ovplyvňujú výkon.

A tak v roku 1997, po dôkladnom výskume a testoch vznikol prvý POWERBREATHE, ako produkt.V ďaľších rokoch POWERBREATHE rástol na trhu,získavla nových klientov s výslednou známkou od užívateľov SPOKOJNÝ ZÁkAZNÍK.

V roku 2006, v priebehu neustáleho výskumu, prišla na trh II.generácia POWERBREATHE.

V roku 2010 prišla na trh rada s digitálnym záznamom a pripojením na PC.Tak sa POWERBREATHE stal širokospektrálnym nástrojom pre tréning dýchania a zvyšovania kapacity pľúc a zároveň sa stal neoceniteľnou súčasťou lekárskej verejnosti.

POWERBREATHE dokáže analyzovať váš stav,ako moderné prístroje,dokáže navrhnúť optimálny tréning dýchania s prístrojom.

 

Medicína tak opäť raz v podobe POWERBREATHE vykročila do našich domácností a stáva sa súčasťou zdravého živtného štýlu.