POWERbreathe KHP2 dychový trenažér

Pre koho:

POWERbreathe KHP2 je špeciálne navrhnutý pre pacientov, ktorí ho môžu využívať doma po konzultácii s lekárom a diagnostike pomocou zdravotníckych prístrojov POWERbreathe KH1 alebo KH2. Zdravotnícky personál má možnosť sledovať výsledky posledných 36 tréningov, ktoré si prístroj KHP2 ukladá do pamäti.

Tento prístroj bol vyvinutý s cieľom využiť plný potenciál auto-optimalizačnej technológie nádychového odporu, čo znamená systém proměnlivého řízení zátěže v závislosti na průběhu nádechu.

Klinické výskumy jednoznačne potvrdzujú, že spätná väzba vo forme údajov zobrazených na displeji výrazne motivuje pacientov k tréningu. Táto okamžitá spätná väzba zabezpečuje vysokú mieru spolupráce pacientov (compliance 90%+) a markantne prispieva k zvýšeniu sily a vytrvalosti respiračných svalov.

Tréning dýchacích svalov je vhodný pre pacientov s dýchaním (dyspnoe), vrátane tých s astmou, CHOPN, bronchitídou, cystickou fibrózou, rozedmou pľúc, chronickým srdcovým zlyhaním, neuromuskulárnym ochorením, Parkinsonovou chorobou a poranením chrbtice. Okrem toho sa môže použiť aj ako súčasť predoperačnej prípravy na posilnenie funkcie pľúc po operácii.

Technologické vlastnosti:

Digitálny model s auto-optimalizačnou technológiou nádechového odporu (systém proměnlivého řízení zátěže dle průběhu nádechu). Piezorezistívne senzory zabezpečujú laboratórne presné meranie tlaku nádechu (500x za sekundu) a patentovaný tříkomorový otočný ventil nastavuje záťaž s presnosťou 4000 pohybov za 1 sekundu.

Parametre:

Režim tréningu na 30 nádechov (automatický - možnosť nastavenia intenzity v 5 stupňoch, manuálny - 5-200 cmH2O).

LCD displej s možnosťou nastavenia a zobrazenia výsledkov tréningu (tlak nádechu v cmH2O, priemerný výkon vo wattoch, priemerný objem nádechu, energia v jouloch). Zvukový indikátor správnej dýchacej frekvencie. Odopínateľný dýchací ventil pre ľahké čistenie. Redukcia pre jednorázový filter POWERbreathe TrySafe.

Obsah balenia:

- POWERbreathe KHP2

- klip na nos

- nabíjačka a stojan

- textilné puzdro

- vzorka 4 čistiacich tabletiek

- užívateľský manuál

586,00 €