Spiro terapia po prekonaní choroby COVID 19

07.04.2021

Návod, ako cvičiť aj doma. Každú aktivitu vedúcu k lepšiemu uzdraveniu konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom.

Edukačný materiál v českom jazyku nájdete v priloženom súbore.

Príklady, ako si môžete pomôcť jednoduchou pomôckou POWERBREATHE a pravidelným tréningom k zlepšeniu vášho zdravotného stavu.

Materiál spracovali odborníci z  Fakultnej nemocnice v Olomouci.

Tím odborníkov :

Klinika tělovýchovného lékařství

a kardiovaskulární rehabilitace

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci,

Katedra fyzioterapie

Česká aliance proti chronickým respiračním

onemocněním

AUTORSKÝ KOLEKTÍV:

doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Mgr. Barbora Imrichová

Mgr. Monika Mikulášková

MUDr. Katarína Moravcová

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.

RECENZENT:

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové