Správne Rozmiestnenie Elektród

08.02.2020

Ako a kde na tele správne rozmiestniť elektródy ? 

Základný návod, ako sa orientovať na tele.

Pravidlá a pozície elektród na tele

Aby ste dosiahli želaný výsledok, musíte elektródy umiestniť na tzv. motorické body na svojom tele.

Čo je to motorický bod? Jedná sa o anatomicky definované miesto, z ktorého je možné vyvolať kontrakciu najmenšie intenzitou dráždicího prúdu. Vo väčšine prípadov sa nachádza v proximálnej tretine svalu. Zároveň sa väčšinou jedná o miesto vstupu nervu s vysokým nahromadenia nervosvalových platničiek. U denervovaného svalu sa motorický bod presúva distálne. Väčšinou do oblasti, kde sval prebieha blízko pod povrchom. Vidíte ich označené na priložených animáciach.

Elektrostimulačné prístroje pracujú s nasledovnými prúdovými parametrami, ktoré v závislosti od nastavenia majú rôzny vplyv na stimulačný účinok: Pre efektívnu aplikáciu TENS ošetrenia, je dôležité aby elektrický prúd prechádzal bolestivou oblasťou. Najlepšou metódou na aplikáciu elektród pre TENS ošetrenie je "Metóda  Prsta". Identifikujte bolestivú oblasť priložením prsta. Elektródy umiestnite tak, aby obklopovali bolestivú oblasť, jednu elektródu nad a jednu pod bolestivú oblasť v prípade,že používate dve elektródy, v tvare štvorca alebo naprieč, ak použijete štyri elektródy.

Iba správne umiestnená elektróda je základom pre skutočne účinnú elektrostimuláciu.

Pre efektívnu aplikáciu TENS ošetrenia, je dôležité aby elektrický prúd prechádzal bolestivou oblasťou. Najlepšou metódou na aplikáciu elektród pre TENS ošetrenie je "Metóda Prsta". Identifikujte bolestivú oblasť priložením prsta. Elektródy umiestnite tak, aby obklopovali bolestivú oblasť, jednu elektródu nad a jednu pod bolestivú oblasť v prípade,že používate dve elektródy, v tvare štvorca alebo naprieč, ak použijete štyri elektródy.

Pre dosiahnutie efektívnej EMS stimulácie, elektrický prúd produkovaný zariadením musí komunikovať s motorickým bodom ošetrovaného svalu. Umiestnenie elektródy na motorický bod svalu pred stimuláciou zaisťuje, že je potrebné menšie množstvo prúdu pre vyvolanie svalových zášklbov a zabezpečila sa pohodlnejšia stimulácia. Motorický bod svalov môže byť vyhľadaný pomocou Motor Point Pen, pera na vyhľadanie motorického bodu. Tento sa však najčastejšie nachádza v oblasti, kde je sval najhrubší. Umiestnenie pozitívnej a zápornej elektródy nie je dôležité, pokiaľ prúd prechádza svalom. Všeobecne sa však uvádza, že záporný kontakt elektródy /čiernej farby pri drôtovom prístroji, pri bezdrôtovom je to tá časť bez tlačítka zap/vyp je vhodné umiesniť vždy v smere ďalej od srdca.

Používanie prístroja je maximálne bezpečné. 

Elektrostimulačné prístroje pracujú s nasledovnými prúdovými parametrami, ktoré v závislosti od nastavenia majú rôzny vplyv na stimulačný účinok.

Rozlišujeme medzi monofázickými a bifázickými impulzovými prúdmi. V prípade monofázických impulzových prúdov tečie prúd jedným smerom, v prípade bifázických impulzov mení budiaci prúd svoj smer. U digitálneho prístroja COMPEX sa používajú výlučne bifázické impulzové prúdy, pretože odľahčujú sval, znižujú jeho únavu a umožňujú bezpečnú aplikáciu 

Všetky prístroje COMPEX obsahujú stimuláciu na princípoch TENS a EMS.

TENS je bezpečná a zaručená úľava od bolesti

TENS (transkutánna elektrická neurostimulácia) je klinicky overená elektrická stimulácia nervových vlákien, ktoré spôsobujú bolesť s konkrétnymi príčinami. Je často využívaná lekármi s profesionálnymi zdravotníckymi prístrojmi. Využíva sa pri bolestiach chrbta, pohybového ústrojenstva, kĺbov, pri bolestiach hlavy, menštruačných kŕčoch, na zlepšenie prekrvenia alebo aj na zmierňovanie chronických stavov. Princíp spočíva v dráždení bolestivých podnetov, ktoré vedú k ich prestimulovaniu alebo až blokácii nervovej dráhy. Následne začne telo tvoriť jemu vlastné endorfíny, ktoré navodzujú chemické reakcie vedúce k tlmeniu bolesti. TENS nemá žiadne vedľajšie účinky. Ideálne po operáciách, úľave od migrény, poškodené svaly dlhodobým nesprávnym mechanickým nastavením a podobne.

TENS je skutočná uľava od bolesti bez vedľajších učinkov

EMS (elektrická svalová stimulácia) sa využíva najmä v športovej a rehabilitačnej medicíne, prípadne ako doplnok ku klasickému silovému tréningy pre podporu želaného efektu. Preto sa nazýva aj pasívne cvičenie. Posilňuje svalstvo, aktivuje ho, nenamáha pritom kĺby a okrem toho pôsobí relaxačne. Pravidelným používaním je možné zvyšovať vytrvalosť, prípadne posilňovať účinok svalového tréningu zameraného na zmenu telesných proporcií. V prípade svalovej únavy pôsobí EMS relaxačne a pomáha regenerovať po fyzických výkonoch. Táto metóda sa využíva aj pre stimuláciu svalových skupín v poúrazových stavoch, kde nie je fyzické cvičenie možné. Ideálne pre aplikáciu masáže, silového tréningu, atrofii svalstva pri rôznych typoch atrofie svalstva ,ochrnutia, mozgových príhod a podobne.

EMS je efektívny nástroj aktívnej regenerácie a tréningu

Frekvencia: čiže počet impulzov za sekundu, uvádzanú v Hertzoch (Hz). V závislosti od typu svalových vlákien sa nastavuje ich hodnota, pre pomaly reagujúce vlákna sú to hodnoty do 15 Hz, rýchlo reagujúcim prislúcha 35Hz a viac. Pri frekvencii nad 45 Hz však svaly nerelaxujú, ale dochádza k napätiu a únave vlákien.

Intenzita impulzov sa vždy nastavuje podľa subjektívnych pocitov, niekomu silné mravčenie neprekáža, no nesmie hraničiť s bolestivosťou. Šírka impulzov zas udáva hĺbku, do akej prúd prenikne. Čím väčšia je svalová hmota, tým väčšiu šírku potrebuje. Ideálne je, ak je možné na prístroji nastavovať aj cyklické variovanie impulzov, aby sa predišlo únave jednotlivých svalových skupín.

EMS zvyšuje kvalitu života pacientov pri atrofii svalstva, ako následok úrazu, choroby.

Elektrostimulačné prístroje pracujú s prúdovými nastaveniami v rôznych režimoch podľa želaných stimulačných účinkov. V prípade jednofázových prístrojov smeruje prúd jednosmerne. Obľúbenejšie však sú prístroje s dvojfázovým zameraním prúdu, pretože striedanie menej zaťažuje ošetrované miesto a neunavuje ho. 

Máte konkrétne otázky pre váš problém? Ozvite sa mi. 0903 283 127,alebo regesport@regesport.eu

Peter