Spiromagic je unikátny prenosný spirometer, ktorým možno za pomocou technológie Bluetooth spárovať so smartphonom alebo tabletom. Poskytuje okamžitá dáta o stave pľúcnych funkcií, vr. krivky prietok / objem. Presnosť merný je porovnateľná s laboratórnymi prístrojmi (+/- 3%).

Užívateľ spolu s prístrojom získa prístup k bezplatnej mobilnej aplikácii Spiromagic, ktorá zaznamenáva výsledky merania. Aplikácia umožňuje tiež elektronické odoslanie výsledkov napr. Lekári. Zariadenie zaznamenáva tiež externé faktory, ktoré môžu mať vplyv na výsledky merania (poloha, teplota, tlak, vlhkosť, vietor).

Inovatívny a patentovaný spôsob merania spočíva v absencii pohyblivých súčastí a v meraní citlivými tlakovými senzormi. Výsledky všetkých meraní sú ukladané v zabezpečenej databáze a užívateľ má možnosť tieto hodnoty monitorovať.

 

SPIROMAGIC

SPIROMAGIC

Spiromagic je unikátny prenosný spirometer, kteý možno za pomocou technológie Bluetooth spárovať so...

Vaša cena: 395,00 €