Základaná informácia o rozdieloch v COMPEX produktoch....

01.05.2012 22:29

Priložená tabuľka pomôže rozhodnúť sa ozvať sa mi a opýtať sa a poradiť vám... :-)

Compex_Program_grafika_I.pdf (451,4 kB)