Čierne elektródy COMPEX

26.09.2019 11:40

Priatelia, prvé čierne elektródy COMPEX dorazil.

Aha, tuto https://www.regesport.eu/products/elektrody-nahradne-balenia/